Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę w Darłowie – aktualne ceny i warunki dla rolników

Dzierżawa gruntów rolnych pod fotowoltaikę w Darłowie jest niezwykle popularnym tematem na wsi. I nic dziwnego, ponieważ dzierżawa słabszej klasy gruntów ornych może być również bardzo opłacalna i pomóc wielu gospodarstwom jednocześnie! Ile rolnik z Darłowa może zarobić na dzierżawie ziemi pod fotowoltaikę w 2022 roku? Oferty dzierżawy ziemi pod instalacje fotowoltaiczne w Darłowie stopniowo rosną. Jeśli w 2020 roku oferowano co najmniej 7 tys. zł za hektar, to w 2022 roku standardem stały się stawki sięgające nawet 15 tys. Czynsze dzierżawne pod fotowoltaikę wynoszą obecnie od 5 do 15 tys. w zależności od wymagań stawianych przez dzierżawców, takich jak wielkość i lokalizacja, co stanowi wzrost w stosunku do ofert z lat ubiegłych.

Jakie działki w Darłowie nadają się pod dzierżawę pod fotowoltaikę?

Pierwszą rzeczą, jaką zrobi inwestor, szukając gruntu do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne w Darłowie, jest sprawdzenie klasy proponowanego miejsca. Istnieją cztery klasy: IV (ziemia nadająca się pod uprawę), V (pastwiska) , VI (nieużytki). Równie ważny jest też CIEŃ – co oznacza, że na działce pod fotowoltaikę nie może mieć żadnych drzew, które rzucałyby cień na to, co chce się zbudować-czyli farmę solarną. Należy również pamiętać, że działka pod fotowoltaikę powinna być wystarczająco blisko albo tuż obok utwardzonej drogi i trakcji średniego napięcia. Na szczęście w Darłowie takich gruntów nie brakuje. Warto pamiętać, że działka dzierżawiona pod fotowoltaikę nie może znajdować się w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych, takich jak Natura 2000 lub parki krajobrazowe. Na atrakcyjność nieruchomości ma również wpływ to, czy jest ona objęta MPZP – który przewiduje więcej ograniczeń dotyczących zabudowy w pobliżu naturalnych krajobrazów niż lokalne dokumenty planistyczne w całej Europie.

Zobacz ile można zarobić w poszczególnych województwach na dzierżawie gruntów pod farmy fotowoltaiczne:

 • Dzierżawa pod fotowoltaikę podlaskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę dolnośląskim
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę kujawsko-pomorskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę lubuskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę łódzkie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę małopolskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę opolskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę mazowieckie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę podkarpackie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę śląskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę pomorskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę świętokrzyskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę wielkopolskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę warmińsko-mazurskie
 • Dzierżawa pod fotowoltaikę zachodniopomorskie

Ile można zarobić na dzierżawie ziemi pod fotowoltaikę w Darłowie?

Inwestycja fotowoltaiczna jest lukratywna, zwłaszcza przy obecnych prognozach wzrostu cen prądu. Rolnik powinien wynegocjować z inwestorem który chce postawić farmę fotowoltaiczną korzystną dla obydwu stron umowę. Umowa dzierżawy ziemi uwzględnia zarówno prawa jak i obowiązki. Właściciel dzierżawionego gruntu musi spełnić przeważnie pewne warunki zanim będzie mógł czerpać jakiekolwiek korzyści z umowy na samym gruncie. Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną to długoterminowa umowa między dwiema stronami, która może się różnić pod względem zysków i strat. Najważniejszą kwestią przy zawieraniu tego rodzaju umowy, podobnie jak w przypadku każdego innego przedsięwzięcia biznesowego, w którym występuje ryzyko (np. inwestowanie), jest sposób zabezpieczenia interesów obu właścicieli gruntów; mogą to być korzyści podatkowe lub gwarancje przed inflacją itp. Podpisując umowę o dzierżawę gruntu rolnego pod fotowoltaikę, należy koniecznie sprawdzić i ewentualnie zasięgnąć porady prawnej na temat wszystkich aspektów umowy, aby nie zawrzeć niekorzystnych warunków. Typowy okres dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę to 29 lat. Może wydawać się on długi, ale biorąc pod uwagę, ile w ostatnich latach kosztowała energia słoneczna, jej cena będzie prawdopodobnie nadal rosła, co oznacza, że gdy cała inwestycja się zwróci, nic już nie zostanie! Należy upewnić się, że obie strony zgadzają się co do tego, kto będzie odpowiedzialny za demontaż lub odzyskanie instalacji Rolnik powinien również rozważyć korzystne dla niego warunki w przypadku sprzedaży ziemi, a także zabezpieczenie interesów spadkobierców, gdy sprzedaje części z majątku spadkowego. Przed podpisaniem jakiejkolwiek długoterminowej umowy z instalacją fotowoltaiczną – czy to na rok, czy na ponad 20 lat – należy skorzystać z porady prawnej, bo chociaż prawnicy kosztują dodatkowo, to jednak oprócz naszych początkowych inwestycji w zakup urządzeń.

Zobacz opłacalność dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne w poszczególnych miastach: